Gold Sponsor

Silver Sponsor

Bronze Sponsor

Mediapartner

Ondersteunende partijen

Naast bovengenoemde sponsoren, hebben de volgende Samenwerkende Maritieme Fondsen hun ondersteuning toegezegd: Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Helden der Zee Dorus Rijkers Fonds, Stichting Ondersteuningsfonds NISS.

Join